winnerview kohlarn
แชร์เลย :

บานาน่าโบ๊ท

ราคา : 1000 บาท (ไม่จำกัดคนเล่น) 
ระยะเวลา : 30 นาที
รายละเอียด :

เครื่องเล่นบานาน่าโบ๊ท เหมาะสำหรับการเล่นเป็มทีม จะเล่นกี่คนก็ได้ สามารถผลัดเปลี่ยนไปในระยะเวลา 30 นาที ของเล่นคู่ทะเลเมืองไทยต้องบานาน่าโบ๊ทจ้า

แชร์เลย :